Förr talade man om att kaka söker maka. Idag är det nog vanligare att maka söker kaka.