Det är a och o att kunna skilja på samba och sambo