Den som ofta flyger fram på sångens vingar gör bäst i att skaffa sig ett vis-um