När konstnären vill göra intryck tar hen inte till kraft- eller fackuttryck, eller för den delen blir betryckt av alla mentala lågtryck, men börjar tänka med eftertryck på vilket avtryck ett eventuellt reklamtryck kan tänkas återspeglas i ett förväntansfullt ansiktsuttryck.