Alla språk förändras med tiden, och speciellt kroppsspråket, som så småningom blir både stelt och haltande