Man ska inte gråta över spilld mjölk men däremot får man nog stortjuta över spilld grädde