Datorns och människans största gemensamma hämnare heter Virus