När man rör sig snabbare än ljuset svartnar det för ögonen