Bygg en kyrka så stor att hela ditt jag omsluts av murverk och klockors malmfyllda klang, skapa en läktare så bred att din själs alla orgelpipor kan breda ut sig, och bygg på höjden så att tonerna får plats under valven.