Medan logopeden undervisar sin stamkund, och politikern fiskar väljarröster, talar jag klarspråk för döva öron