Den som ofta flyger fram på sångens vingar gör klokt i att skaffa sig ett vis-um