Strängt taget kan man säga att det är mänskligt att fela men att det inte finns plast för den som spelar cello som f-n.