Mitt namn är Berg – RUNE BERG. Jag har tårta på hjärnan – PANN KAKA. Så här mitt i vintern är det ingen reson på mitt skaldande – RIM FROST. Många säger sig ha sett mig i ett gammalt hus i Borgå – SYN VILLA. Men du kan träffa mig bland annat mitt i huvudstadens esplanad om du har riktigt tur – SKULP TUR. Och apropå ryssar och 1808–09: Vi ska förvisso känna oss lyckligt lottade, rika, som trots allt har fred idag, säger FRED RIKA. Ty visst var tanten, mente man, i längden knapp till mått: Ett dunkelt skuggliv levde hon, men tårtan, den var gott.