Det blir alltid en väldig uppståndelse där Jesus uppenbarar sig