Redlöst rakryggad, ruskigt renhårig, råbarkat rättfram – rabalderredaktörens rockabillyryckiga rojalistrapporter retar rutinerat rosenrasande rangsjuka rumpnissar, reglerar rikstäckande radiosändningars relativa renommé, riskerar rundnätt röstberättigads reflexartade revanchreaktioner.