Mången vänder kappan efter vinden men en och annan nöjer sig med halsduken