Dockans makt, och maktmänniskans vanmakt

(orig.: ”Det oförlösta hos en maktmänniska. Och omvänt: den förlöstes makt”. Dag Hammarskjöld i Vägmärken)