Och så var det en trumpen trumpetist från Tenala som i oboe-trakten hamnade i blåsten när han inte spelade fagott nog och i stället ägnade sig åt att luta mot sin lyra och traktera en mungiga trots att han inte ens kunde ukulele.