Vissa vindögda vattenskoterförare vandaliserar varje vackert veckoslut vindstilla vattenleder varför vanliga vädertagna/vedertagna varningsskyltar vore vansinnigt välkomna vid vikens vackraste vadställen.