Magnus "Mao" Lindholm

Magnus ”Mao” Lindholm är kulturarbetare, pol.mag. och skriftställare. Han har skrivit ett flertal historiker, en biografi och gett ut en essäsamling. Han är också aktiv fotograf och tonsätter dikter.