Medan presskruvens knirkande drogs åt måste två personer hålla en gemensam rytm för att trycket skulle bli jämnt. Sedan, när pressen slutligen öppnades över det färdiga arket, hördes ett lätt sugande ljud. Det lät som en kyss.

– Nina Burton (f. 1946), svensk poet och essäist, ledamot av Samfundet De Nio och av Kungliga Vetenskapsakademien, Augustpriset 2016. Citatet ur Gutenberggalaxens Nova (Albert Bonnier, 2016)

 

TEMADAGAR Internationellt World Book Day / Världsbokdagen, Världsböndagen för fred Finland Myyntimiesten päivä, Sivupersoonapäivä, Työntekijöiden arvostuspäivä Sverige Ostbågens dag Tyskland Tag der Vermessung und Geoinformation, Tag des Absinths Storbritannien St Pirans’s Day USA Absinthe Day, Cheese Doodle Day, Multiple Personality Day, Day of Unplugging, Dress in Blue Day, Speech and Debate Education Day, Employee Appreciation Day

 

VECKA 9: Notera även Veckans (m)ordspråk, Veckans foto och Veckans humoresk längst nere i blåggen!