Den som talar illa om svärfamiljer lider troligen själv av tveksam härstamning (vilket parentetiskt är nästan lika självklart som att ätt och börd är nästan samma sak, att en sambo ofta är en jäkel på samba och att regnbågsfamiljer sällan, och allra minst i Ukraina, slår sina barn gula och blå) och att man av detta blodsbandsdrypande (genea)logiska resonemang följaktligen kan konstatera att en dylik person ej må bära familjevapen.